A café+co cégcsoport megfelelőségi irányelvei

A café + co Kft., mint a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG vállalatcsoportjának tagja, nagy jelentőséget tulajdonít a felelősségteljes magatartásnak és a meglévő jogi követelmények betartásának. Jelen Irányelv mindenkire vonatkozik, beleértve az Igazgatóságot, az igazgatókat, a vezető tisztségviselőket és az alkalmazottakat. Mindazonáltal a mindennapi életben és a harmadik felekkel való kapcsolattartás során nemcsak a jogszabályokat kell tiszteletben tartani, de a vállalatcsoport elkötelezett abban, hogy az etikai értékeket is tiszteletben tartsa.

A Megfelelőségi Irányelv elveket határoz meg, beleértve az átlátható menedzsmentet, az etikus és helyes viselkedést, valamint az információ / vállalati tulajdon kezelését, amelyek a café+co Kft számára, a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG vállalatcsoportja részeként, kötelező érvényűek. Mindegyik hozzájárul az üzleti folyamatok megfelelő működéséhez és a vállalat fenntarthatóságához. A Megfelelőségi Irányelv optimális betartásának elősegítése érdekében a helyi Compliance Tisztviselő és a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG Vezető Compliance Tisztviselője tevékenykedik, mint kapcsolattartó személy.

A Megfelelőségi Irányelvben meghatározott közös megegyezés alapja mind a belső, mind a külső sikeres és professzionális együttműködésnek

Megfelelőségi Irányelveink a következő szakaszokat tartalmazzák:
1. A jogszabályok betartása
2. A megkülönböztetés tilalma
3. Tisztességes verseny
4. A nem megfelelő juttatások, ajándékok és meghívások megadása és elfogadása
5. Összeférhetetlenség, a részesedések kezelése, másodlagos foglalkoztatás
6. Adományok
7. Szponzorálás
8. A vállalati vagyon és a nem nyilvános információk védelme

Responsible behavior and adherence to the existing legal requirements are of great importance to café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. It applies to everyone, including Executive Board, managing directors, senior executives and the employees. However, in a daily life and in dealings with third parties not only legal regulations should be respected, but also ethical values which the group of companies feels obliged to meet.

The Compliance Guideline sets forth principles regarding transparent management, ethical and correct behavior as well as handling of information/corporate property, which are binding for café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Each single one contributes to the proper functionality of business processes and sustainable existence of the company. To foster optimal implementation of the Compliance Guideline, local Compliance Officers and our Chief Compliance Officer of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG act as contact persons.

The common understanding defined in the Compliance Guideline acts as a basis for a successful and professional cooperation both internally and externally

Our Compliance Guideline comprises the following sections:
1. Compliance with laws
2. Prohibition of discrimination
3. Fair competition
4. Granting and accepting of improper benefits/gifts and invitations
5. Conflict of interest, handling of shareholdings, secondary employment
6. Donations
7. Sponsorship
8. Protection of corporate property and non-public information