ADATVÉDELEM (GDPR)

 

A café+co Ital- és Ételautomata Kft. nyilvános adatkezelési tájékoztatója és szabályzata

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: café+co Ital és Ételautomata Kft. Székhely: H-2351 Alsónémedi, Ócsai út 7.
Weblap: https://cafeplusco.hu/
Telefon: (+36) 29 537-100 E-mail: cafeplusco@cafeplusco.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Spanyiel László Tamás; Kocsis Richárd
Adatvédelmi kérelmek: Kocsis Richárd (r.kocsis@cafeplusco.hu)
Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adunk felvilágosítást (lásd lentebb vagy kérelemre)
Külföldi adattovábbítás: Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adunk felvilágosítást (lásd lentebb vagy kérelemre)

A café+co Ital és Ételautomata Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját,
akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
A jelen szabályzat egyaránt vonatkozik az ügyfeleinkre, az ügyfeleink számára dolgozó munkavállalókra, a
weblap látogatóira, fogyasztókra, forgalmazókra, szállítóinkra (és azok lehetséges szállítóira) illetőleg
mindezek munkavállalóira.
A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:
· az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
· az adatkezelési célok felsorolását;
· azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelése történik;
· mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
· hogyan történik a tárolásuk.
Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan
kezeljük a személyes adatait.

1. Adatgyűjtés

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk
létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját.
Előfordulhat olyan eset is, hogy más, Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk,
például: az Ön munkáltatójától, toborzási szolgáltatóktól, kiskereskedőktől, ahol Ön vásárolt,
médiaügynökségektől, piackutató cégektől, szállítóinktól, leányvállalatainktól, nyilvános weblapokról,
ügynökségektől.
Önre vonatkozó adat:
(i) az Ön neve;
(ii) az Ön munkaköre;
(iii) cégnév;
(iv) e-mail cím;
(v) az Ön telefonszáma;
(vi) az Ön cégének címe;
(vii) az Ön neme;
(viii) születési ideje;
(ix) mindazok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre;
(x) amennyiben belép a székhelyünkre / telephelyünkre, kamerafelvétel Önre
vonatkozóan.

(b) Adat weblapunk látogatóiról.
(i) amennyiben weblapunk látogatója, az Ön IP címe;
(ii) e-mail cím;
(iii) mindazok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre;

(c) Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról, illetve Termékeinkről:
(i) adatok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön részére átadjuk a terméket,
illetőleg amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek (beleértve az alábbiakat:
megrendelési adatok, korábbi megrendelések, számlainformációk, szállítási cím,
szállítási igények és korlátozások, vásárlási hivatkozások, számlainformációk);
(ii) amennyiben személyre szabott termékekről van szó, mindazon adatok, amelyeket
Ön ebből a célból megad a részünkre;
(iii) ügyfélszolgálati adatok; és
(iv) ügyfélkapcsolat menedzseléshez (CRM) szükséges adat marketing adat.

(d) Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket mi veszünk igénybe
Öntől
(i) az Ön weblapja;
(ii) az Ön fényképe kapcsolattartási adatai
(iii) önéletrajz, pályázat és pályázati adat; és feljegyzés;
(iv) szállítói átvilágítás adatai;
(v) munkahelyi kapcsolattartási adatok (telefonszám, postai cím, levél cím, e-mail cím);
(vi) azonosításhoz szükséges adat és cím;
(vii) fizetési adatok, költségelszámolások, bankszámla adatok.

Különleges adatot nem kezelünk.

2. Adakezelési céljaink

Társaságunk, mint adatkezelő, az alábbi célokból kezel személyes adatokat:
(a) üzletmenet folytonosság;
(b) folyamatos szolgáltatásnyújtás;
(c) marketing tevékenység;
(d) minőségbiztosítás;
(e) személy és vagyonvédelem

3. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

3.1 Az Ön személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti használatát az alábbiak alapozzák meg, mint
jogalapok:
(a) az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy az Önnel kötött szerződésből
származó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk (például, hogy teljesíteni tudjunk egy
megrendelést, amelyet Ön küld, vagy, hogy megfeleljünk a weblapunk általános szerződési
feltételeinek, amelyeket Ön akkor fogad el, amikor ezek használatát megkezdi és/vagy hogy
megfeleljünk a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségeinknek,
amelyet Önnel vagy munkáltatójával kötöttünk); vagy
(b) az Ön személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges
(például adóhatósági bejelentés teljesítése); vagy
(c) amennyiben sem az (a) sem a (b) jogalap nem alkalmazható a személyes adatainak
kezeléséhez a jogos érdekünk, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges, (ilyen
lehet például weblapunk, vagy mobilalkalmazásunk biztonságának szükségessége). Jogi
érdekeink védelme az alábbi okokból szükséges:
(i) üzletmenet működtetés és fejlesztés;
(ii) a weblap működtetése;
(iii) marketing, piackutatás és üzletfejlesztés;
(iv) ügyfeleink számára termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása, fizetni és fizetést
fogadni, ügyfélszolgálat üzemeltetése és ehhez kapcsolódó tájékoztatás nyújtása;
(v) a szállítók részére megrendelés feladása és ennek figyelemmel kísérése; és

3.2 A jövőben, a személyes adatának más módon történő használatának feltétele az Ön hozzájárulásától
függ, amelyet megadást követően bármikor visszavonhat a lent leírt módon. Amennyiben erről van
szó, a jelen Szabályzat részletezi, hogy mely esetben van szükség hozzájárulásra, és milyen módon
adható az meg.

4. Cookie-k (sütik)

4.1 Egyes oldalak a weblapjainkon sütiket használnak. A sütik, kis adatállományok, amelyeket a
böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a weblapunkat. A cookie-kat azért használjuk, hogy
testre szabhassuk a jövőben az Ön számára weblapjainkat, olyan módon, hogy megértjük az Ö
preferenciáit vagy megjegyezzük a böngészési szokásait.

4.2 Amennyiben a weblapjainkon sütiket használunk, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan
módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a sütibeállításokat tudja
letiltani. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében,
előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjaink egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem
tud majd használni.

5. Személyes adat továbbítása

5.1 Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:
(a) szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: fizetési
szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, biztosítók, logisztikai szolgáltatást
nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;
(b) társaságok, amelyek marketing és promóciós tevékenységeinket segítik és
(c) analitikai és keresőmotor szolgáltatók, amelyek abban segítik munkánkat, hogy weblapunkat
optimalizáljuk illetőleg fejlesszük.
Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, akinek
számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy
eltérő célra használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket. A személyes adat
tárolása.
A személyes adatának tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követően nem kerül sor.
Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy
amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi
célból szükséges.

6. Az Ön jogai

6.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.

6.2 Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni
kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.
Érintett jogok:
(a) hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
(b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
(c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;
(d) az adat kezelésének korlátozása;
(e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
(f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
megtiltása;
(g) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
(h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

6.3 Minden fenti vonatkozásban érkező kérést ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden esetben
azonban az adott jogszabályi határidőn, azaz 30 napon belül).

7. Információ biztonság

7.1 A Café+co Ital és Ételautomata Kft. elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvész, jogellenes
használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és
megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése
érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

7.2 A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését,
munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai
intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történ hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást,
jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

7.3 Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait,
ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden
szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok
védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben
biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a
weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni,
és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes
adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében,
és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

7.4 Weblapunkat illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat,
amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok
weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett
tevékenységek közé.

8. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
ugyfelszolgalat@naih.hu.

Alsónémedi, 2018. május 24.